Centre d’estudis

Centre d’estudis.

Impuls està compromesa amb la investigació en l’àmbit de l’educació amb els següents objectius:

  • Contribuir a la formació dels professionals de l’educació per facilitar la seva tasca docent i la millora de la qualitat educativa.
  • Crear i difondre coneixement per generar i impulsar noves idees en l’àmbit educatiu.
  • Afavorir el debat social, amb informació i propostes sobre temes rellevants i prioritaris per al futur de la societat.