Cultura corporativa

Missió, Visió i Principis

MISSIÓ
La Fundació Impuls és una entitat sense ànim de lucre, d’àmbit internacional, que té com a objectiu garantir la llibertat d’educació. IMPULS facilita l’accés a l’escola d’iniciativa social – on la família i els valors són els principals actors- a totes aquelles persones que la seva situació social o econòmica no els ho permet.

VISIÓ
Contribuir a la millora de la societat a través de la recerca en matèria educativa, el reconeixement al paper del professorat i la cooperació internacional amb projectes educatius en països en vies de desenvolupament. Desenvolupar, promoure i/o donar suport a experiències pedagògiques de qualitat, tant públiques com d’iniciativa social. Constituir-nos com una organització referent i innovadora en l’àmbit educatiu.

PRINCIPIS I VALORS

 • Humanisme
  Volem posar les persones en el centre de cada activitat -beneficiaris, voluntaris i professionals- i orientar el servei als altres com a mitjà per contribuir a la millora de la societat i al progrés de tota la Humanitat.
 • Solidaritat
  Orientem les nostres activitats a la millora de l’educació, de manera desinteressada, donat que la considerem el veritable motor del canvi social i catalitzadora del futur de la nostra societat. Afavorim l’accés a l’educació i la pluralitat educativa, l’intercanvi d’experiències i les bones pràctiques a l’aula, l’ajuda mútua i la cooperació entre professionals.
 • Responsabilitat
  Actuem amb rigor i eficiència en l’aplicació dels recursos que disposem per garantir el compliment de la nostra missió i els nostres fins fundacionals.
 • Professionalitat
  Afavorim el desenvolupament personal i professional de tots els implicats en la nostra organització, professionals, voluntaris i òrgans de govern, per assegurar la consecució dels nostres objectius.
 • Innovació
  Promovem l’anàlisi de les metodologies didàctiques i la recerca de noves formes d’afrontar-les i millorar-les com a clau per al desenvolupament i l’adaptació al canvi que requereixen els nous reptes en educació. Recolzem la formació continuada dels professionals de l’educació, el paper que juguen en aquest procés les noves tecnologies i la necessitat de construir coneixement de forma col·laborativa.
 • Inclusió
  Volem una educació de qualitat per a tots sense excloure cap col·lectiu, que s’adapti a la singularitat de cada persona amb les seves necessitats, la seva manera de ser, les seves capacitats i circumstàncies com a base per garantir la igualtat d’oportunitats.