Cooperació al desenvolupament

Impuls organitza campanyes de sensibilització i col·labora amb projectes solidaris d’àmbit educatiu en països en vies de desenvolupament.

L’educació és l’eina més eficaç per aconseguir el creixement dels països en vies de desenvolupament i estimular la participació de les comunitats afectades en la resolució dels seus propis conflictes. Els coneixements que adquiriran nens i nenes a l’escola els donaran noves opcions de vida i els permetran ajudar les seves famílies i millorar el seu entorn.

Avui, més que mai, és necessari formar els joves en la solidaritat, la generositat i el valor de compartir per tal que es conscienciïn i s’impliquin realment per assolir una societat més justa, on tots puguem viure amb dignitat.

Activitats organitzades a centres educatius

Els col·legis participants van programar, dins de les seves possibilitats, un seguit d’activitats solidàries implicant mares i pares, professorat i alumnes amb la finalitat de col·laborar econòmicament amb la campanya.