Aprenentatge Cooperatiu

La majoria de docents han estat capaços d’adaptar-se als nous reptes educatius: des de la irrupció de la tecnologia a l’aula fins a l’aplicació de les competències bàsiques,  les intel·ligències múltiples, la inclusió a l’aula… Tot i això, sovint aquesta adaptació es produeix de forma parcial, només a nivell curricular però sense arribar a peu d’aula i en la forma d’impartir les classes o de relacionar-se amb l’alumnat.

Des d’Impuls considerem que aplicar de forma rigorosa l’Aprenentatge Cooperatiu a l’aula “implica un canvi de cultura de tots” perquè es modifica el rol del professor, el rol de l’aprenentatge i també el rol de l’Avaluació.

El projecte neix per tal d’apropar la metodologia didàctica de l’aprenentatge cooperatiu als docents amb l’objectiu de:

  • Facilita la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge millorant el seu rendiment acadèmic.
  • Propicia les condicions emocionals imprescindibles per poder aprendre (confiança, amistat…).
  • Permet atendre millor la diversitat de l’alumnat: tant dels que es troben amb més barreres per aprendre (“diversitat per baix”), com dels que tenen més capacitat de fer-ho (“diversitat per dalt”).
  • Afegeix a la interacció professorat-alumnat la interacció entre iguals, com a un altre gran “motor” d’aprenentatge.

la-formula

Impuls promou Jornades d’innovació educativa

Des de la Fundació i en la línia de recolzar la tasca del professorat i el seu reconeixement social s’han organitzat diferents Jornades relacionades amb l’aprenentatge cooperatiu a diversos centres de tot l’Estat espanyol.

Durant aquestes sessions, els assistents pode comprovar eldinamisme i el rerefons pedagògic que estan posant en pràctica diversos centres a més de compartir les seves experiències i el seu coneixement.

A les jornades celebrades, tothom ha pogut conèixer diferents metodologies didàctiques, especialment de la mà del Dr. Pere Pujolàs, professor titular de la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic.

A més de la ponència del Dr. Pujolàs, normalment es realitza una exposició de diferents experiències mitjançant workshops segons l’etapa educativa escollida pels assistents a cada sessió. I és que treballar junts és la millor manera de millorar, partint del treball en equip amb l’objectiu de multiplicar la feina dels professionals que s’esforcen dia a dia per desenvolupar el potencial dels seus alumnes.