Premi Impuls

EL PREMI

Un dels eixos de la Fundació Impuls és la promoció social del professorat i el reconeixement a la seva tasca innovadora. És per aquest motiu que l’any 2005 es van crear els Premis TIC, oberts a tot el professorat per reconèixer les propostes innovadores del col·lectiu docent i promoure el bon ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula.

Els objectius del projecte són:

  • Contribuir al reconeixement social del professorat premiant les bones pràctiques docents.
  • Divulgar la importància de les TIC i la competència digital.
  • Col·laborar en la millora del nostre sistema educatiu fent difusió entre els professionals de l’educació de les experiències reals i innovadores d’ensenyament i del sistema d’aprenentatge fent ús de les TIC.
  • Sensibilitzar tota la comunitat educativa respecte a l’escola inclusiva, la diversitat a l’aula i l’atenció a alumnes amb necessitats educatives especials.