Avantatges

Raons per col·laborar

1. A les sis edicions del PremiTIC han participat més de 3.000 docents d’arreu de l’Estat espanyol.

2. L’entrada de nous patrocinadors i col·laboradors de prestigi en l’àmbit de l’educació i les noves tecnologies ha permès a la Fundació Impuls donar un salt qualitatiu amb el PremiTIC i desenvolupar un pla estratègic competitiu pels propers anys.

3. Si a les sis primeres edicionsel premi otorgava un reconeixement puntual a un professor o grup de professors, a la VII edició es va ampliar la temporalitat i la difusió en penjar tots els projectes presentats al portal del premi. Amb aquesta aposta Impuls vol contribuir al reconeixement social del professorat i fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre centres educatius de tot el territori nacional.

4. Les categories més específiques ens permeten fer una especial incidència en les metodologies didàctiques que ens interessen especialment com a Fundació.

  • Aprenentatge cooperatiu
  • Competència digital
  • Inclusió educativa

5. Fundació Impuls ha arribat a acords de col·laboració amb diverses Conselleries d’Educació autonòmiques per difondre les seves activitats, en tractar-se d’informació d’interés pels seus professors i professores. També compta amb el recolzament de portals d’interès a l’àmbit educatiu.

6. Ens ajudaràs a complir alguns dels nostres objectius: distingir el treball ben fet de tots aquells professionals de l’educació del nostre país i contribuir al seu reconeixement social, una de les claus per a la millora del nostre sistema educatiu.

Si vols més informació o contactar amb nosaltres: [email protected]