Participa

Participa

1. PREMI A LA INNOVACIÓ

Anima’t a compartir el projecte que hagis desenvolupat durant el curs 2014-2015 amb la resta de la comunitat educativa! Explica’ns amb detall la teva experiència, com ha anat la preparació, la posada en pràctica i l’avaluació del mateix projecte. L’esforç del professorat, pares i alumnes és la base del nostre futur. Per això mateix, des del treball en equip i compartint experiències posarem el nostre gra de sorra en la millora de la qualitat educativa.

2. MOLTS PREMIS AL TEU ABAST

Si el teu projecte és el guanyador en alguna de les categories podràs aconseguir fins a 3.000 euros en premis i 3.000 euros més en dotació econòmica per a impulsar el desenvolupament del projecte.

3. COMPARTEIX EL TEU PROJECTE

Des de l’any 2005 s’han celebrat set edicions del Premi Impuls amb més de 300 projectes presentats per els prop de 1000 professors de diversos centres de tota Espanya que hi han participat els darrers anys. Mitjançant la pàgina web de la Fundació, tots els professors podran conèixer les experiències presentades per els seus companys i Impuls s’encarregarà de fer difusió a les diferents modalitats de reproducció, distribució i comunicació a través de la seva pàgina web i els mitjans de comunicació.

4. ALGUNS CONSELLS

A. Descarrega’t tot el formulari i omple’l en un format editable (excel, word…).

B. Preparar una bona presentació és bàsic per molts motius, no només perquè influirà en la primera impressió que s’emportarà el jurat sino perquè després quan pengem els projectes milers de professors i professores els consultaran.  Algunes idees útils:

El límit són 15 diapositives i ha de resumir els trets més representatius del projecte. Intenta que llegint el teu power point qualsevol professor/a pugui animar-se a fer una experiència similar a la seva aula. - Amplia la informació tot el que vulguis fent servir enllaços a materials consultables on-line arxius, webs, vídeos… - Si tens material multimèdia (video o imatges) del projecte no deixis de insertar-ho serà molt ilustratiu pel jurat i la resta d’usuaris. Aixó sí t’has de fer responsable de tenir autoritzacions per fer-ho i evita posar dades personals com mòbils, adreces que no siguin de l’escola o adreces de correu electrònic.

C. Sigues rigorós amb les respostes de formulari però no t’allarguis massa, el nostre objectiu no és dificultar la participació sinò entendre millor el teu projecte. Si segueixes aquests pasos podràs omplir tot el formulari de participació en poc més de 15′ i podràs guanyar el Premio Impuls!

No dubtis més i participa en qualsevol de les diferents modalitats del Premi Impuls!

Participa!

INSCRIPCIONS FINS EL 20 DE JULIOL!

1. PREMIO A LA INNOVACIÓN

¡Anímate a compartir el proyecto que hayas desarrollado durante el curso 2014-2015 con el resto de la comunidad educativa! Cuéntanos con detalle tu experiencia, como ha ido la preparación, la puesta en práctica y la evaluación del mismo. El esfuerzo del profesorado, padres y alumnos es la base de nuestro futuro. Por eso mismo, desde el trabajo en equipo y compartiendo experiencias pondremos nuestro granito de arena en la mejora de la calidad educativa.

2. MUCHOS PREMIOS A TU ALCANCE

Si tu proyecto resulta ganador en alguna de las categorías podrás conseguir hasta 3.000 euros en premios y otros 3.000 euros en dotación económica para impulsar el desarrollo del proyecto.

3. COMPARTE TU PROYECTO

Desde el año 2005 se han celebrado siete ediciones del Premio Impuls con más de 300 proyectos presentados por los 1000 profesores de diversos centros de toda España que han participado los últimos años. Mediante la página web de la Fundación, todos los profesores podrán conocer las experiencias presentadas por sus compañeros e Impuls se encargará de difundirlo en las diferentes modalidades de reproducción, distribución y comunicación a través de su web y los medios de comunicación.

4. ALGUNOS CONSEJOS

A. Descarga todo el formulario y rellénalo en un formato editable (excel, word…).

B. Preparar una buena presentación es básico por muchos motivos, no sólo porqué influirá en la primera impresión que se llevará el jurado sino porque después, cuando colguemos los proyectos, miles de profesores y profesoras los consultarán.  Algunas ideas útiles:

El límite son 15 diapositivas y tiene que resumir los rasgos más representativos del proyecto. Intenta que, leyendo tu power point, cualquier profesor/a pueda animarse a hacer una experiència similar a la seva aula. - Amplía la información todo lo que quieras utilizando enlaces a materiales consultables on-line (archivos, webs, vídeos…). - Si tienes material multimedia (vídeo o imágenes) del proyecto no dejes de insertarlo, será muy ilustrativo para el jurado y el resto de usuarios. Eso sí, debes hacerte responsable de tener autorizaciones para hacerlo y evita poner datos personales como móviles, direcciones que no sean del colegio o e-mails.

C. Sé riguroso con las respuestas del formulario pero no te alargues demasiado, nuestro objetivo no es dificultar la participación sino entender mejor tu proyecto. Si sigues estos pasos podrás rellenar todo el formulario de participación en poco más de 15′, y podrás ganar el Premio Impuls!

¡No dudes más y participa en cualquiera de las diferentes modalidades del Premio Impuls!

¡Participa!

¡INSCRIPCIONES HASTA EL 20 DE JULIO!