Bombay Slums

Aquesta campanya solidària promoguda per Cooperación Internacional a la Índia i en la qual ha participat la Fundació Impuls, vol ajudar les persones que viuen als slums, barris superpoblats de Bombay on es registren els índex més alts de pobresa, criminalitat i prostitució.

Amb els diners de la campanya i gràcies a la participació d’un grup de voluntaris es treballarà per poder posar en marxa una escola de futbol i un laboratori en benefici de 400 nens i nenes de 6 a 15 anys.

L’ONG Cooperación Internacional busca apropar els joves a la realitat social d’altres llocs i per això promou la seva participació en activitats solidàries com aquesta que realitza durant l’estiu a Bombay, amb la intenció d’oferir una educació de qualitat encaminada a proporcionar un futur digne a aquells que més ho necessiten.