Connecta+, educació en el bon ús d’Internet i la tecnologia

L’objectiu principal del Projecte Connecta+ és ajudar els alumnes a reflexionar sobre l’ús d’Internet i de les Tecnologies i sobre les seves pròpies conductes i hàbits a la Xarxa. Amb aquest Projecte volem acompanyar els alumnes entre 5è de Primària i 3er. de l’ESO, perquè assoleixin criteri en l’ús de les eines digitals, des del doble vessant productiu i ètic.

Connecta+ necessita de la implicació de pares, mares, professors i professores per dur a terme un acció educativa conjunta i coordinada.

Organització
Des de l’escola, els professors i professores desenvolupen amb els alumnes una sèrie d’unitats didàctiques que tracten sobre diferents temes relacionats amb l’ús d’Internet i les Tecnologies. En concret es treballen tres unitats didáctiques cada curs escolar, una unitat didàctica per trimestre.

Metodologia
Cada sessió de Connecta+ parteix d’un qüestionari previ, que responen els alumnes i que té un doble objectiu:

  • Fer reflexionar els alumnes sobre els seus hàbits respecte d’un aspecte concret de l’ús d’Internet.
  • Donar informació al professor/a que dinamitzarà la sessió per garantir que aquesta sessió estarà correctament contextualitzada segons els resultats obtinguts al qüestionari previ.

La sessió de treball amb els alumnes es desenvolupa donant total protagonisme a l’alumne. A partir del material didàctic preparat per a cada sessió, els alumnes treballen per grups i intenten identificar problemes i buscar solucions amb l’ajuda del professor o la professora.

En acabar la sessió, els alumnes realitzen un segon qüestionari que els ajuda a marcar-se algun objectiu de millora respecte del tema tractat a clase.

Per últim, uns dies després de la sessió, els alumnes tornen a fer un tercer qüestionari que els ajuda a valorar el nivell d’assoliment de l’objectiu que s’havien proposat per millorar tota la societat i, fins i tot, aconseguir en el futur un món millor.