Educació en alternança al Perú

El projecte Educació en alternança al Perú, que du a terme la Fundació Codespa amb la col·laboració de Fundació Impuls té per objectiu facilitar l’escolarització i capacitació de nois i noies de les zones andines del Perú mitjançant la formació en altrenança. Els diners recollits amb les activitats organitzades a diversos centres educatius de Catalunya es van destinar a la rehabilitació de dos centres educatius (CRFA) a les regions andines de Perú.

El 51,3% de la població de les zones rurals del Perú viuen en un estat d’empobriment extrem, fet que obliga als menors a suportar un gran càrrega de feina des de ben petits. La majoria de nens i nenes no poden assistir regularment a l’escola perquè:

  • No poden desatendre les seves tasques familiars – laborals (cuidar dels animals, cultivar l’hort, cuinar…)
  • Les escoles poden estar a desenes de kilòmetres de les seves llars.

Mitjançant els centres de formació en alternança (CRFA’s) es capacita els joves per reduir la pobresa del mitjà rural i millorar les seves condicions d’accés al mercat laboral.

Què és la Formació en alternança?

És una metodologia pedagògica que va néixer a França (1935) i que consisteix a alternar períodes al centre educatiu i a l’àmbit laboral i/o familiar. Durant les estades als CRFA’s els nois i noies reben els cursos propis equivalents a la Secundària, realitzen visites a empreses, agricultors, centres de serveis… En definitiva se’ls prepara per millorar el seu futur i el de les seves famílies.

Els diners recollits a la campanya permetran:

  • Millorar la infraestructura i els equipaments de 2 centres de les regions de Cusco i Piura.
  • Millorar la qualitat de vida de la població rural d’aquestes zones.

Beneficiaris 15 professors i més 300 alumnes

Fons destinats: 10.580 euros