Què fem?

QUALITAT EDUCATIVA

Les transformacions socials dels darrers anys, com són la crisi econòmica, la globalització, l’impacte de les noves tecnologies i la crisi econòmica han significat un canvi en el panorama educatiu del nostre país. Els nous reptes de la Societat del Coneixement requereixen recursos addicionals per afrontar amb èxit el futur. Per garantir la viabilitat dels projectes educatius que parteixen de la iniciativa social, IMPULS destina una part dels seus recursos a donar suport a famílies i a institucions educatives.

 • Institucions educatives
  Col·laborem amb diferents Institucions i centres docents, entre altres, dotant-los de les inversions necessàries per a infraestructura, equipaments i instal·lacions que els permetin millorar la qualitat d’ensenyament.
 • Família
  Fem costat als pares i mares que volen educar els seus fills en escoles d’iniciativa social vetllant per la consolidació del model educatiu i garantint l’accés a l’educació a qualsevol família independentment de la seva situació social o econòmica.

SUPORT AL PROFESSORAT

 • Reconeixement a les millors pràctiques docents
  Un dels eixos de la Fundació Impuls és la promoció social del professorat i el reconeixement a la seva tasca innovadora. És per aquest motiu que l’any 2005 es van instituir els Premis TIC, oberts a tot el professorat per reconèixer les propostes innovadores del col·lectiu docent i promoure l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula.
 • Àrea d’Estudis
  L’àrea d’estudis de la Fundació Impuls està compromesa amb la investigació en l’àmbit de l’educació amb l’objectius de contribuir a la formació dels professionals de l’educació per facilitar la seva tasca docent i la millora de la qualitat educativa; crear i difondre coneixement per generar i impulsar noves idees en l’àmbit educatiu i afavorir el debat social, amb informació i propostes sobre temes rellevants i prioritaris per al futur de la societat.

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

L’educació és l’eina més eficaç per aconseguir el creixement dels països en vies de desenvolupament i estimular la participació de les comunitats afectades en la resolució dels seus propis conflictes. Els coneixements que adquiriran nens i nenes a l’escola els donaran noves opcions de vida i els permetran ajudar les seves famíliesi millorar el seu entorn.

 • Campanyes de sensibilització. Avui, més que mai, és necessari formar els joves en la solidaritat, la generositat i el valor de compartir per tal que es conscienciïn i s’impliquin realment per assolir una societat més justa, on tots puguem viure amb dignitat.
 • Col·labora amb projectes solidaris d’àmbit educatiu en països en vies de desenvolupament. Impuls organitza cada any diverses campanyes solidàries als seus centres educatius associats. Els col·legis participants programen, dins de les seves possibilitats, un seguit d’activitats solidàries implicant mares i pares, professorat i alumnes amb la finalitat de sensibilitzar la seva comunitat educativa i col·laborar econòmicament amb les campanyes. El diners que es recullen amb les activitats  es destinaran a  projectes solidaris.