En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, indiquem el següent:

L’empresa titular del domini web www.fundacioimpuls.org és FUNDACIÓ PRIVADA IMPULS amb N.I.F. G63658744, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb número 2091 i domicili al Carrer Muntaner, 462. Principal 1a. Barcelona (08021).