SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Conscient de la responsabilitat amb el medi ambient, la Fundació Impuls desenvolupa la seva activitat mantenint una coherència en l’ús dels recursos i la sostenibilitat ambiental

Des de fa 5 anys Impuls disposa de dues instal·lacions de plaques fotovoltaiques ubicades a centres escolars amb els quals col·labora de forma habitual. 

Aquestes instal·lacions es van realitzar amb un doble objectiu, per una banda, reduir el consum d’energia dels propis centres i destinar els possibles beneficis que s’obtenen de la venda d’energia neta a l’acompliment dels fins fundacionals d’Impuls. 

Per altra banda, a les impressions de material divulgatiu (memòria anual, fulletons, cartes…) fem servir paper amb l’etiqueta o marca registrada de l’FSC que permet identificar clarament l’origen d’un producte, garantint la seva qualitat i el bon maneig que ha tingut en el procés de producció per tal de col·laborar amb el sosteniment i preservació dels recursos naturals, en aquest cas, els boscs.

Últimes notícies