Qualitat educativa

Impuls col·labora amb institucions i centres docents, a més de fer costat a les famílies que volen educar als seus fills en escoles d’iniciativa social, amb un programa de beques.

Suport al Professorat

Volem contribuir al reconeixement social de tots els professionals de l’educació i a la millora de la qualitat educativa a través de la investigació en l’àmbit educatiu.

Cooperació i solidaritat

Impuls organitza campanyes de sensibilització i col·labora amb projectes solidaris d’àmbit educatiu d’àmbit local i en països en vies de desenvolupament.

Amb aquests tres eixos d’actuació volem ajudar els principals protagonistes de l’educació: famílies, docents i alumnes.

Impuls a l’educació

Últimes notícies