QUALITAT EDUCATIVA

Les transformacions socials dels darrers anys, com són la crisi econòmica, la globalització i el impacte de les noves tecnologies, han significat un canvi en el panorama educatiu

INSTITUCIONS EDUCATIVES

IMPULS col·labora amb diferents institucions i centres docents aportant les inversions necessàries per a infraestructura, equipaments i instal·lacions que els permetin millorar la qualitat d’ensenyança.

Els nous reptes de la societat del coneixement requereixen recursos addicionals per afrontar amb èxit el futur. Per garantir la viabilitat dels projectes educatius que parteixen de la iniciativa social, IMPULS destina una part dels seus recursos a donar suport a famílies i a institucions educatives.

FAMÍLIA

IMPULS fa costat a les famílies que volen educar els seus fills en escoles d’iniciativa social vetllant per la consolidació del model educatiu i garantint l’accés a l’educació a qualsevol família independentment de la seva situació social o econòmica.

OPPORTUNITAS

Campanya de beques Opportunitas a les escoles

Últimes notícies