La Fundació Impuls és una entitat sense ànim de lucre d’àmbit internacional que té com a objectiu millorar la qualitat educativa 

Missió

IMPULS té com a missió garantir la llibertat d'educació i entre els seus objectius: facilitar l'accés a l'escola d'iniciativa social a totes aquelles persones que travessen alguna dificultat social o econòmica. Contribuir al reconeixement social del professorat. Donar suport a projectes educatius que prioritzin la personalització educativa, la implicació de la família i l'educació integral, inspirada en els valors propis de l'humanisme cristià.

Visió

Contribuir a la millora de la societat a través de la recerca en matèria educativa, el reconeixement al paper del professorat i la cooperació internacional amb projectes educatius en països en vies de desenvolupament. Desenvolupar, promoure i/o donar suport a experiències pedagògiques de qualitat, tant públiques com d’iniciativa social. Constituir-nos com una organització referent i innovadora en l’àmbit educatiu.

Principis i valors

Estatuts

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts.

Organs de govern

PRESIDENT

Juan Ignacio Gonzalo
Migueláñez

VICEPRESIDENTA

Mercè Granero
Xiberta

SECRETARI

Alberto Cortés
Morales

VOCAL

Lluís Esteve
Caireta

VOCAL

M. Dolors Casas
Bedós

VOCAL

Ana Maria Ortiz
Farreny

VOCAL

Josep Maria
Valentí Nin

El Codi és un compromís que assumeix la Fundació Impuls com a organització de caràcter social de naturalesa fundacional privada sense ànim de lucre, independent de qualsevol empresa o entitat

Últimes notícies