Més de 240 docents completen la seva formació gràcies a Impuls

¡Comparteix!

Impuls participa en el desenvolupament i realització d’activitats de formació professional, cultural i educativa adreçades als professionals de l’educació.

D’acord amb la missió de la Fundació, Impuls organitza cada any cursos de formació per a professors i professores. El 2023, més de 240 docents han participat a 5 cursos amb reconeixement del Departament d’Educació.

Han estat més de 100 hores formatives amb la següent oferta:

Taller d’aprenentatge i avaluació competencial en el marc de la LOMLOE
Reflexionar sobre els elements curriculars de la LOMLOE i la seva relació amb l’avaluació orientada a l’aprenentatge, dissenyar i seqüenciar l’aprenentatge en situacions competencials i avaluar per un aprenentatge progressiu i efectiu.

Model AIRISS. Acció tutorial per al creixement personal
Una de les funcions de l’acció tutorial és que l’alumne pugui adquirir competències bàsiques per afrontar la vida i per créixer en tots els àmbits de la seva personalitat. Aquest curs ofereix formació als docents sobre el model AIRISS, una proposta per al creixement personal dels alumnes a partir del desenvolupament de les seves fortaleses personals.

Agile Learning. Metodologia per un aprenentatge autònom
Aconseguir que els alumnes sàpiguen aprendre d’una manera autònoma els permet ser productius en diferents etapes de la seva vida. Aquest curs ofereix al professorat experimentar i entendre diferents elements del paradigma de Learnlife, conèixer, practicar i implementar eines d’aprenentatge àgils dins de les seves aules, així com aprendre a aprendre de la pròpia experiència.

Mètode Atrium. Educar la fe en la primera infancia

Amb l’objectiu que l’alumnat comprengui la importància de l’educació en la fe així com seguir al costat de Déu, aquest curs permet al docent reflexionar sobre situacions reals per a decidir la millor actuació en termes educatius i de fe.

Laboratori en la sorra de 0 a 3 anys

Es treballa amb enfocament pràctic i teòric, permetent als docents immergir-se en l’aplicació d’una proposta pedagògica basada en el joc i l’aprenentatge sensorial.

Ultimes notícies