Col·labora

Ompliu el següent formulari i ingresseu la vostra aportació al compte de la FUNDACIÓ IMPULS. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

DADES PERSONALS
Nom / Raó Social

Persona de contacte

Tipus d’empresa

NIF / CIF**

** Només en el cas que vulgueu desgravar un
percentatge de la vostra aportació en la
Declaració de la Renda.

Adreça:

Codi Postal

Població

Província

País

Telèfon particular

Telèfon mòbil

e-mail

Com ens heu conegut?

 


APORTACIÓ

Desitjo que la meva aportació es destini a:

 Qualitat educativa* Promoció social del professorat Cooperació Internacional Opportunitas

* Qualitat educativa. Les donacions efectuades a aquest eix d'actuació de la fundació es dediquen a incrementar els fons dotacionals que serveixen per generar els recursos que es destinaran, en el futur, a l'acompliment de les finalitats fundacionals recollides als nostres Estatuts, i en conseqüència a la sostenibilitat dels projectes de la pròpia Fundació.

Si ho preferiu, podeu escriure el nom del projecte concret:

 

DONATIU
Aportació única (en euros) amb un import de:

En cas d’aportació única, transferència bancària al compte de la FUNDACIÓ IMPULS: ES34 0075 1335 03 0600026995

 

VULL SER SOCI
Col·laboració periòdica durant els pròxims:
 1 any 2 anys 3 anys 
Import:
 50 € 100 € 150 € 
Periodicitat:
 Mensual Trimestral Semestral Anual

 

Sr. Director, us agrairem aboneu els rebuts que us siguin presentats per la FUNDACIÓ IMPULS amb càrrec al nostre compte:

Titular

Adreça oficina

Codi Postal

CC

Observacions

 

Accepto l’avís legal i la Política de Privacitat de l’entitat.*
Els camps marcats amb * són obligatoris
D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer degudament enregistrat, el responsable del qual és Fundació Privada Impuls, amb domicili al Pg Manuel Girona, 75 ( 08034) Barcelona. Les vostres dades es tractaran amb la finalitat de posar-nos amb contacte amb vosaltres per facilitar-vos la informació que ens heu sol·licitat. Aquestes dades no es cediran a tercers. Com a titular de les dades, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant comunicació escrita a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic [email protected].