Què és Opportunitas?

El mot oportunitat prové del llatí Opportunitas i deriva d’Op (abans) i Portus (port) i feia al·lusió directa a l’estat d’una embarcació i els seus tripulants tot just abans d’arribar a port I aconseguir el seu objectiu. La Campanya de beques Opportunitas que Impuls duu a terme a diversos col·legis de Catalunya neix amb la […]