La Fundació Impuls és una entitat sense ànim de lucre d’àmbit internacional que té com a objectiu millorar de la qualitat educativa del nostre país.

CODI ÈTIC I DE BON GOVERN

El Codi és un compromís que assumeix la Fundació Impuls com a organització de caràcter social de naturalesa fundacional privada sense ànim de lucre, independent de qualsevol empresa o entitat.

Aquest recull un conjunt de valors I principis generals d’actuació, els quals conformen els pilars bàsics de la responsabilitat social, així com les millors pràctiques en matèria de governança de la Fundació, que complementen les disposicions estatutàries vigents a cada moment. Aquest Codi té com a finalitat marcar uns fonaments i unes pautes de conducta essencials que sustentin de forma eficaç la presa de decisions en el sí de la Fundació, alhora que fixa criteris per al comportament dels seus membres de govern i dels seus professionals en allò que tingui a veure amb l’entitat. La pretensió en tot moment ha de ser la de fer les coses actuant no només des de l’estricte compliment de la legalitat vigent, sinó a més de manera justa, íntegra i èticament impecable, generant un corrent de comportaments i actituds que reforcin la reputació social i institucional de Impuls.

Pla integral i Auditoria de Responsabilitat Penal Corporativa (RPC)

D’acord amb els valors I principis generals d’actuació, la Fundació Impuls disposa d’un Pla Integral de prevenció del delicte corporatiu (Compliance Programme), així com una auditoria de Responsabilitat Penal Corporativa (RPC).