Suport al professorat

Volem contribuir al reconeixement social de tots els professionals de l’educació i a la millora de la qualitat educativa a través de la investigació en l’àmbit educatiu, la definició de projectes d’innovació pedagògica i la formació del professorat.

  • Projectes didàctics

Recolzem les metodologies didàctiques i projectes pedagògics que s’orienten a la personalització educativa, imprescindible per treure el millor de cada alumne i adaptar-se als diferents ritmes d’aprenentatge.

  • Formació

Participem en el desenvolupament i la realització d’activitats de formació professional, cultural i educativa (conferències, jornades, cursos…) adreçades als professionals de l’educació.

  • Investigació

Donem suport a la investigació en l’àmbit educatiu per tal de generar i impulsar noves idees i afavorir el debat social sobre temes rellevants i prioritaris per al futur de la nostra societat.