Memòria d’activitats del curs 2022-2023

¡Comparteix!

La memòria de l’any 2022 és el recull d’activitats i projectes que han donat continuïtat a la tasca de la Fundació Impuls, que manté el seu ferm compromís amb la millora de l’educació. Un compromís que es materialitza en tres línies d’actuació: qualitat educativa, suport al professorat i cooperació i solidaritat.

En l’eix de qualitat educativa, hem seguit col·laborant de forma estreta amb entitats i institucions educatives amb qui compartim el desig d’afavorir al màxim la igualtat d’oportunitats i l’accés a una educació de qualitat per part de tot l’alumnat. En plena etapa post covid, amb moltes famílies recuperant-se encara de la sacsejada econòmica i social que van esdevenir la pandèmia i els seus efectes, Impuls ha continuat apostant per estar al costat de les famílies amb la campanya de beques Opportunitas. Aquest 2022, 244 alumnes han pogut beneficiar-se d’aquestes ajudes a l’escolarització i al menjador. 

Pel que fa a l’eix de suport al professorat, aquest any hem incrementat les hores de formació que han acabat tenint impacte en més docents. Gairebé 350 hores formatives amb més de 300 participants. Cursos i tallers de capacitació en matèries diverses: lideratge en la innovació tecnològica, acció tutorial per al creixement personal en el marc del Model AIRISS, projectes didàctics a Dream Schools o educació afectivosexual, entre d’altres.

Aquestes formacions han estat el motor d’un dels trets d’identitat de la nostra Fundació: impulsar la transformació educativa i donar suport als educadors principals: mares, pares i docents.

Pel que fa a l’eix de cooperació i solidaritat, aquest 2022 hem volgut estar més a prop que mai d’entitats la tasca de les quals impacta al nostre territori. Més a prop que mai d’aquells que tenim al costat i que ens necessiten. Hem donat suport a projectes d’acompanyament a persones en risc d’exclusió social, de cobertura de necessitats bàsiques a famílies sense recursos, de millora del benestar de persones grans o malaltes o de suport a persones que afronten soles dificultats. També hem seguit donant suport a projectes de cooperació internacional, com el Centre Hospitalari Monkole, situat en un dels barris més desfavorits de Kinshasa (República Democràtica del Congo), que atén més de 600 dones i les seves filles i fills petits.

Totes les iniciatives, activitats i projectes en els quals la Fundació Impuls s’ha implicat durant aquest 2022 i que queden recollits en aquesta memòria, han estat possibles gràcies al compromís i entrega dels nostres amics, donants i col·laboradors. El seu suport incondicional i la convicció ferma en la importància de la millora educativa ens impulsen a continuar treballant pels nostres objectius.

Juan Ignacio Gonzalo Migueláñez

President de la Fundació Impuls

Ultimes notícies