Més d’un centenar de docents han realitzat els 9 cursos online d’Impuls

¡Comparteix!

Impuls participa en el desenvolupament i la realització d’activitats de suport al professorat: formació professional, cultural i educativa (conferències, jornades, cursos…) adreçades als professionals de l’educació.

D’acord amb la missió de la Fundació, Impuls organitza cada any a l’estiu uns Cursos de Formació per a professors I professores. La innovació educativa, les metodologies didàctiques i la transformació en l’ensenyament són alguns dels temes que habitualment tractem. 

Aquest any, degut a la pandèmia de la COVID-19 i el confinament, ens hem vist obligats a canviar el plantejament de les activitats formatives d’Impuls, i oferir-les en format telemàtic. Més d’un centenar de docents han cursat els 9 cursos online, amb reconeixement del Departament d’Educació, que hem impartit al llarg del 2020.

  • L’aprenentatge competencial. Curs telemàtic que guia al professorat per aprendre el sentit d’un currículum competencial i dissenyar i avaluar unitats didàctiques motivadores.
  • La cooperació i el pensament, eines bàsiques. Curs telemàtic que guia al professorat per aprendre a planificar activitats cooperatives i a utilitzar rutines de pensament per aconseguir un aprenentatge profund.
  • Cultures de pensament amb eines bàsiques de Dream Schools a Infantil. Curs telemàtic que guia al professorat per aprendre a planificar activitats d’aprenentatge en gran grup i espais,  i a utilitzar rutines de pensament per aconseguir l’autonomia de l’alumne i un aprenentatge profund. 
  • Eines de pensament crític i creatiu – Dream Schools. Curs telemàtic que guia al professorat per aprendre a integrar destreses de pensament crític i creatiu a les seves activitats didàctiques per transformar-les en activitats competencials eficaces per la formació d’aprenents experts, capaços d’aprendre durant tota de la vida.
  • Els entorns personals d’aprenentatge i els projectes. Curs telemàtic que guia al professorat per aprendre a dissenyar projectes didàctics interdisciplinaris que garanteixin l’accés de tots els alumnes a l’aprenentatge.
  • Els projectes Dream Schools a Infantil. Curs telemàtic que guia al professorat per aprendre a dissenyar projectes didàctics interdisciplinaris que garanteixin l’accés de tots els alumnes a l’aprenentatge.
  • Model AIRISS (1-2-3). Acció tutorial per al creixement personal. Una de les funcions de l’acció tutorial és que l’alumne pugui adquirir competències bàsiques per afrontar la vida i per créixer en tots els àmbits de la seva personalitat. Aquest curs ofereix formació als docents sobre el model AIRISS, una proposta per al creixement personal dels alumnes a partir del desenvolupament de les seves fortaleses personals: Autonomia, Identitat, Resiliència, Integritat, Sociabilitat i Saviesa. 

 

Al primer trimestre, abans que es decretés el confinament, vam poder impartir a Sant Cugat del Vallès el curs presencial de 30h de durada, “Fonaments de l’aprenentatge Cooperatiu” que va comptar amb l’assistència de 30 docents. Tots aquestes cursos ens han permès seguir impulsant el procés de transformació educativa i recolzar els principals educadors: mares, pares I docents.

Ultimes notícies