Memòria d’activitats del curs 2022-2023

La memòria de l’any 2022 és el recull d’activitats i projectes que han donat continuïtat a la tasca de la Fundació Impuls, que manté el seu ferm compromís amb la millora de l’educació. Un compromís que es materialitza en tres línies d’actuació: qualitat educativa, suport al professorat i cooperació i solidaritat. En l’eix de qualitat […]