Més de 300 docents completen la seva formació gràcies a Impuls

¡Comparteix!

Impuls participa en el desenvolupament i realització d’activitats de formació professional, cultural i educativa (conferències, jornades, cursos…) adreçades als professionals de l’educació.

D’acord amb la missió de la Fundació, Impuls organitza cada any cursos de formació per a professors i professores. El 2022, més de 400 docents han participat a 8 cursos en els formats presencial, online i mixte, amb reconeixement del Departament d’Educació.

Han estat gairebé 350 hores formatives amb la següent oferta:

Els projectes didàctics a Dream Schools

Capacitació per al professorat en planificació d’activitats d’aprenentatge i en l’ús de rutines de pensament per aconseguir l’autonomia de l’alumne.

Els projectes didàctics a Dream Schools a Infantil

Guia per al professorat en el disseny de projectes didàctics interdisciplinaris que garanteixin l’accés de tots els alumnes a l’aprenentatge.

Model AIRISS. Acció tutorial per al creixement personal

Una de les funcions de l’acció tutorial és que l’alumne pugui adquirir competències bàsiques per afrontar la vida i per créixer en tots els àmbits de la seva personalitat. Aquest curs ofereix formació als docents sobre el model AIRISS, una proposta per al creixement personal dels alumnes a partir del desenvolupament de les seves fortaleses personals.

Dream Schools. Workshop de noves metodologies i comunicació

Curs presencial que capacita els participants en la gestió de grups, amb especial atenció a l’autoconeixement i autoavaluació, així com a tècniques d’expressió escrita i oral.

Taller: liderar la innovació pedagògica al meu centre (edicions Infantil, Primària i Secundària)

Curs de capacitació dels líders pedagògics per a acompanyar els docents en la transformació educativa i per dissenyar un pla personalitzat de transformació pedagògica de l’escola.

Aprenem a estimar. Educació afectivosexual (edicions Primària i Secundària)

Curs que convida a la reflexió i a l’aprofundiment sobre el sentit, significat i finalitat de l’afectivitat i sexualitat humanes. Eines i recursos per a respondre i acompanyar les inquietuds de cada persona.

Curs expert en educació afectivosexual, part I

Formació sobre l’acompanyament educatiu en matèria d’afectivitat, amor i sexualitat.

Disseny de seqüències didàctiques i gestió de l’avaluació sota l’enfocament competencial a la LOMLOE

Curs de capacitació sobre les bases teòriques de la feina i avaluació per competències. Orientació per a la programació didàctica segons la LOMLOE i per al disseny de seqüències didàctiques sota la perspectiva del treball per competències.

Ultimes notícies