Memòria d’activitats del curs 2021-22

¡Comparteix!

A la darrera memòria hem volgut fer una síntesi de les diverses activitats desenvolupades per la Fundació Impuls, esperant que reflecteixin el compromís de la nostra entitat en la millora de l’educació. Fundació Impuls té tres línies d’actuació clarament definides: qualitat educativa, suport al professorat i cooperació i solidaritat.

En referència a l’eix de qualitat educativa seguim col·laborant activament amb diversos projectes d’entitats i institucions educatives per afavorir al màxim la igualtat d’oportunitats de l’alumnat i l’accés a una educació de qualitat. La pandèmia de COVID-19 ha sacsejat amb força gran part de la nostra ciutadania, des del punt de vista econòmic, social i emocional. Per aquest motiu, al llarg de 2021 hem continuat apostant pel programa Opportunitas, gràcies al qual, el passat exercici, 336 alumnes es van poder beneficiar d’ajudes a l’escolarització i al menjador.

En la línia de suport al professorat, hem incrementat les activitats formatives, especialment les de format online. Més d’un centenar de docents han cursat els 10 cursos online, amb reconeixement del Departament d’Educació, que hem impartit al llarg del 2021: “Eines de Pensament Crític i Creatiu”, “Els entorns personals d’aprenentatge”, “La cooperació i el pensament”, “L’aprenentatge competencial”, “Connecta+, educació en el bon ús d’Internet i les tecnologies” i ”Dream Schools”, “Model AIRISS (1-2-3). Acció tutorial per al creixement personal”, entre altres.

Aquestes cursos en han permès seguir impulsant el procés de transformació educativa i recolzar els principals educadors: mares, pares i docents.

També hem continuat avançant amb la implantació del programa Connecta+. Aquest projecte va néixer amb l’objectiu d’ajudar als joves d’entre 10 i 15 anys a fer un bon ús d’Internet i la tecnologia, i a les seves famílies i docents a rebre la formació necessària per poder acompanyar-los també en la seva “vida digital”. Al llarg dels vuit anys d’existència del programa han participat més de 20 mil alumnes de 125 centres i 16 països. A més s’han impartit més de 500 sessions d’aula impartides i 640 docents formats en el curs reconegut pel Departament d’Ensenyament.

Pel que fa als projectes de cooperació i solidaritat, al 2021 s’han dut a terme diverses campanyes de sensibilització i activitats solidàries a centres educatius catalans. Aquest any hem col·laborat amb projectes d’altres entitats i ONG’s d’àmbit internacional com per exemple, la col·laboració amb la fundació Amigos de Monkole per ajudar a dones embarassades del Centre Hospitalari Monkole, situat en un dels barris més pobres de Kinshasa (República Democràtica del Congo). Però especialment hem continuat donant suport a alguns projectes de l’entorn local on s’ubiquen les escoles amb les quals col·laborem.

En el decurs de l’any, hem col·laborat en diverses iniciatives que tenen per objecte optimitzar els recursos educatius, afavorint al màxim la igualtat d’oportunitats en l’alumnat i donar suport a la tasca educativa dels educadors principals: mares, pares i professorat.

A finals de 2021 vam presentar una nova identitat corporativa, amb l’objectiu d’adaptar-nos als nous temps i transmetre l’evolució i modernització de la nostra entitat. La nova identitat està lligada a una etapa en la qual continuarem donant resposta als nous reptes que planteja la societat innovant en la forma amb què mirem i atenem les persones, valorant el seu potencial, la seva capacitat de superació i la seva diversitat.

Totes les iniciatives, activitats i projectes recollits en la memòria han sigut possibles gràcies a l’esforç i compromís de tots els nostres amics, donants i col·laboradors. Amb una mirada en el present i en el  futur, continuarem treballant amb il·lusió i constància els nostres objectius.

Nacho Gonzalo

President

Ultimes notícies