Memòria d’activitats del curs 2022-2023

La memòria de l’any 2022 és el recull d’activitats i projectes que han donat continuïtat a la tasca de la Fundació Impuls, que manté el seu ferm compromís amb la millora de l’educació. Un compromís que es materialitza en tres línies d’actuació: qualitat educativa, suport al professorat i cooperació i solidaritat. En l’eix de qualitat […]

Més de 300 docents completen la seva formació gràcies a Impuls

Impuls participa en el desenvolupament i realització d’activitats de formació professional, cultural i educativa (conferències, jornades, cursos…) adreçades als professionals de l’educació. D’acord amb la missió de la Fundació, Impuls organitza cada any cursos de formació per a professors i professores. El 2022, més de 400 docents han participat a 8 cursos en els formats […]